Nancy Fraser om socialism och ekofeminism


Please register here: https://www.simplesignup.se/event/156437

Föreläsningen är på engelska -- The talk will be in English.

English description below.

KTH Environmental Humanities Laboratory i samarbete med ABF Stockholm, Arena Idé och Fronesis presenterar stolt den åttonde föreläsningen i serien Stockholm Archipelago Lecture.

Välkommen att lyssna till professor Nancy Frasers föreläsning ”Vad betyder socialism på 2000-talet? En ekofeministisk betraktelse”.

Är socialismen tillbaka i USA? I årtionden betraktades ordet som besvärligt och genant. Idag kallar sig amerikanska politiker såsom Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez för socialister och får stort väljarstöd.

Vad kan socialismen innebära idag? Denna föreläsning ger ett möjligt svar. Nancy Fraser breddar analysen av vad den gängse uppfattningen om socialism är, men också vad den bör vara. Hon menar att socialismen måste ha större ambitioner än att bara omvandla ekonomin. Genom att avslöja den kapitalistiska ekonomins motsägelsefulla och destruktiva relation till dess ”icke-ekonomiska” grundförutsättningar, argumenterar Fraser för att socialismen måste bryta och omvandla ekonomins omänskliga karaktär och de genusnormer som den reproducerar. Med andra ord bör 2000-talets socialism vara ekofeministisk.

Nancy Fraser är en amerikansk filosof och feministisk politisk teoretiker och professor vid New School for Social Research, New York. Tillsammans med Andrew Arato ger hon ut tidskriften Constellations, en facktidskrift för kritisk teori och demokratiteori. Hennes senaste bok, som hon skrev tillsammans med Cinzia Arruzza och Tithi Bhattacharya, heter "Feminism för de 99 procenten" och uppmärksammades stort. På svenska finns även boken "Rättvisans mått".

Föreläsningen kommer att äga rum den 7 oktober från 17.15 till 18.30, i ABF-huset, Katasalen, Sveavägen 41 i Stockholm. OBS: Innan föreläsningen, från 16.30 till 17.15, serveras förfriskningar utanför föreläsningssalen.


The KTH Environmental Humanities Laboratory at the Division of History of Science, Technology, and Environment, in collaboration with ABF Stockholm, Arena Idé and Fronesis, is pleased to invite you at the 8th Stockholm Archipelago Lecture!

Professor Nancy Fraser (The New School for Social Research, New York) is our guest this year. She will give a lecture on “What should socialism mean in the 21st century? An ecofeminist view”

The lecture will take place on October 7 from 17.15 to 18.30, at the ABF Huset, Lecture Hall Katasalen (first floor), Sveavägen 41, 11140 Stockholm.

NOTE: Before the lecture, from 16.30 to 17.15, a refreshment will be served to attendees outside the lecture hall.

This is a short description of the talk:

“Socialism” is back! For decades the word was considered an embarrassment. No more! Today, US politicians like Bernie Sanders and Alexandria Ocasio-Cortez wear the label proudly and win support, while organizations that espouse it attract new members in droves. But what does or should “socialism” signify in the present era? This lecture ventures an answer. Disclosing the capitalist economy’s contradictory and destructive relation to its “non-economic” background conditions, I contend that socialism must do more than transform the economy. It must also transform the economy’s relation to its background conditions of possibility, especially non-human nature and the gendered work of social reproduction. In a nutshell, a socialism for the 21st century must be ecofeminist.

Everybody is welcome!

När: 7 oktober 2019 16:30 - 7 oktober 2019 18:30

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41, / Stockholm

Arrangör: KTH Environmental Humanities Laboratory och 4 andra