Vitkrit - att tänka och skriva dekolonialt inom akademin


Zahra Bayati, Andrea Castro, Therese Svensson. Moderator: Sandra Grehn

Hur låter en dekolonial läsning av Karin Boyes Astarte? Hur kan universitetet bli ett pluriversitet – en plats för många kunskapscenter? Ett samtal om dekoloniala perspektiv på språk och kunskap inom högre utbildning med Andrea Castro, professor vid Institutionen för språk och litteraturer och Zahra Bayati universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. Sandra Grehn, doktorand i litteraturvetenskap med inriktning mot teaterstudier är moderator.. Därpå framför Therese Svensson, doktorand i litteraturvetenskap, en dekoloniserande läsning av kapitlet ”Siden” i Karin Boyes roman Astarte (1931).

Arr: Humanistiska fakulteten Göteborgs universitet

När: 28 september 2019 15:15 - 28 september 2019 16:00

Var: Göteborgs Litteraturhus Lagerhuset, Heurlins plats 1 / Göteborg

Arrangör: Göteborgs Litteraturhus