Queer Konst/ Yaron Maïm på StaDemonia Tattoo Stockholm!


(Svenska nedan) Welcome to the next exhibition at StaDemonia: ENBYX - TOTAL WASTE by Yaron Maïm! Enjoy the art and meet the artist! 27/9 at 18-21 at StaDemonia Tattoo Stockholm.

ENBYX - TOTAL WASTE (Berlin, 2019) is an augmented reality artist book by Yaron Maïm that presents DIY fashion items and a poetic text about sewing as a practice of resistance. The self-published work is enhanced by 7 short videos that the user can view with a smartphone. TOTAL WASTE playfully addresses the paradox of being a queer artist in a capitalist society. It asks if art can exist autonomously from the market by not reproducing or being enmeshed in the very structures it critiques. In the exhibition in StaDemonia Tattoo Stockholm, NOTHING TO SEE, a printed poster about on-/offline self-defence tactics, will accompany the AR publication. The front image is an appropriation of a page from QVINNA, a 1965 Swedish erotic magazine, found at a flea market in Stockholm in 2018.

Yaron Maïm is an artist interested in transformation processes. Their practice develops new perspectives on the body with a strong sense of image-making and personal narrative. As a Berlin-based visual artist, they creates works that go beyond the binary of things (analog/digital, male/female, process/result). More info about the artist: www.yayamaim.com

++++++++++++++++

Hjärtligt välkomna på vernissage av nästa utställning på StaDemonia: ENBYX - TOTAL WASTE av Yaron Maïm! Njut av konsten och träffa konstnären! 27/9 kl 18-21 på StaDemonia Tattoo Stockholm.

ENBYX - TOTAL WASTE (Berlin, 2019) är en förstärkt verklighetskonstbok av Yaron Maïm som presenterar DIY-modeartiklar och en poetisk text om sömnad som motståndskraft. Det självpublicerade arbetet förstärks av 7 korta videor som användaren kan se med en smartphone. TOTAL WASTE behandlar lekfullt paradoxen att vara en konstnär i ett kapitalistiskt samhälle. Den frågar om konst kan existera autonomt från marknaden genom att inte reproducera sig eller vara inbäddad i själva strukturerna som den kritiserar. I utställningen på StaDemonia Tattoo Stockholm, NOTHING TO SEE, kommer en tryckt affisch om on-/ offline självförsvarstaktik, sällskapa AR-publikationen. Omslagsbilden är en approprioation från ett uppslag i QVINNA, en svensk erotisk tidskrift från 1965, hittad på en loppmarknad i Stockholm 2018.

Yaron Maïm är en konstnär intresserad av transformationsprocesser. Hens praktik utvecklar nya perspektiv om kroppen med en stark känsla av bildskapande och personlig berättelse. Som Berlin-baserad bildkonstnär skapar hen verk som går utöver sakers binäritet (analog / digital, manlig / kvinnlig, process / resultat). Mer info om konstnären: www.yayamaim.com

MED STÖD AV ABF STOCKHOLM

När: 27 september 2019 18:00 - 27 september 2019 21:00

Var: StaDemonia Tattoo Stockholm, Celsiusgatan 2 / Stockholm

Arrangör: StaDemonia Tattoo Stockholm