Lön efter kön - feministiska teorier om makt


Lön efter kön, sexuella trakasserier och feministiska teorier om makt

Vad är en könsmaktsordning? Empiriska iakttagelser skvallrar om att kvinnor utsätts för våld, missgynnas ekonomiskt och diskrimineras just för att de är kvinnor. Hur kan sådana fakta förstås som uttryck för en könsmaktsordning. Och hur resonerar olika feministiska traditioner om makt, ordning och maktordning(ar).

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 23 september är det Maria Jansson, docent i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!

När: 23 september 2019 18:15 - 23 september 2019 19:15

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och 2 andra