Internationell Utblick – Nicaragua


Från beundrad revolution till våld och förtryck.

Nicaragua är ett av de fattigaste länderna på västra halvklotet med jordbruket som bas och kaffe som främsta exportvara. Efter revolutionen mot diktatorn Somoza 1979 följde ett årtionde av inbördeskrig mellan Sandiniströrelsen och USA-stödda rebeller. Sandinisterna kom till makten och startade ett socialt reformprogram, men förlorade sedan ett val och fick lämna regeringen. Efter valet 2007 återkom sandinisterna till makten, och Daniel Ortega blev på nytt president.

Omfattande protester bröt ut våren 2018 riktade mot de tilltagande missförhållandena i landet. Oroligheterna slogs tillbaka med hårda tag som ledde till många dödsfall. Ortegas styre har blivit allt mera maktfullkomligt och auktoritärt, demonstrationsrätt och pressfrihet har satts ur spel. På senare tid har dock en stor del av politiska fångarna, dock inte samtliga, frigivits och i många fall i stället satts i husarrest.

Landet har hamnat i politisk och ekonomisk kris. Utvecklingen har gått från en beundrad revolution med målet att förbättra villkoren för landets fattiga befolkning och som coolt turistland till våld och förtryck.

Hur kunde det hända? Vilken utveckling kan förväntas i Nicaragua.

Medverkande: Charlotte Bergendal, programsamordnare, Act Svenska kyrkan Erik Halkjaer, frilansjournalist, ordförande i Reportrar utan gränser Björn Lindh, kommunikationschef i Olof Palmes Internationella Center

Samtalsledare: Eva Zetterberg, tidigare svensk ambassadör i Nicaragua, samtalsledare.

Lokal: Palmesalen, plan 1 Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

När: 23 september 2019 18:00 - 23 september 2019 20:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41, / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm och Olof Palme International Center