Sudan – en revolution ledd av kvinnor


FRI ENTRÉ!

Landet har genomgått en skakande period efter att president Omar al-Bashir avsattes och folkliga massprotester växte fram – protester som mötte våldsamt och blodigt motstånd från militärjuntan.

Sudans president Omar al-Bashir, som tog makten efter en militärkupp 1989 avsattes den 11 april på grund av vanstyre och den ekonomiska krisen. Ett militärråd tog över som en övergångsregering men deras planer på nyval avvisades av en stor del av befolkningen. Protesterna mot det nya styret växte till massdemonstrationer som möttes av ett mycket våldsamt motstånd av militären.

Demonstranterna fick internationellt stöd och uppmärksamhet, via sociala medier med #sudanuprising och #blueforsudan. Den ljusblå färgen blev en symbol för rörelsen efter en massaker den 3 juni då ett hundratal demonstranter dödades. Proteströrelsen har också kommit att kallats för ”kvinnornas revolution” då en stor del av de som demonstrerat på gatorna varit kvinnor från alla samhällsklasser.

FN:s säkerhetsråd fördömde kraftigt våldet mot civila och Sudan har utestängts från Afrikanska Unionen. USA, Etiopien och AU har försökt medla i konflikten. Förhandlingar har i juli 2019 lett fram till en överenskommelse mellan militärjuntan och proteströrelsen om hur övergångsstyret ska se ut fram till nästa val där makten ska rotera mellan militära och civila företrädare.

Frågan om ansvarsutkrävande för de demonstranter som dödats kvarstår som en känslig fråga där FN och AU krävt en oberoende utredning av det våld som militären använt.

Hur ser situationen ut i Sudan idag? Vilka är de närmaste framtidsutsikterna?

Samtalet sker på svenska och engelska.

Situationen i Sudan förändras konstant, samtalet utgår ifrån det aktuella läget.

Medverkande: Johan Brosché, docent, mångårig Sudanforskare, Uppsala universitet, freds- och konfliktforskningsinstitution Afaf Doleeb, aktivist och magister i fred och konflikt vid Uppsala Universitet

Samtalsledare: Abir S. Ali, Dr i Medicinska vetenskaper och aktivist

Lokal: Palmesalen, plan 1 Observera att föreläsningssal kan ändras vid behov. Uppdaterad information om föreläsningssal finns alltid på skärmarna i ABF-husets entré. Välkommen!

När: 10 september 2019 18:00 - 10 september 2019 20:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: ABF Stockholm och Afrosvenskarnas Riksorganisation ASR