Rollspelsworkshop: Medborgarmöte i Komtemåtta DEL 1,2,3


**Scroll down for English

Ett rollspel lett av curatorn Hannah Zafiropoulos

Delta i en workshop som inspirerats av de rollspel som ägde rum i Den kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad (1922 - 1954). Som en del av utbildningen på Fogelstad skapade kvinnorna det fiktiva samhället Komtemåtta, där de kunde spela de olika rollerna i ett samhälle för att på ett konkret sätt lära sig hur det fungerar. Hur kan vi förstå Komtemåtta idag och hur kan vi använda den som modell för att reflektera över samtida frågor kring medborgarskap, demokrati och politisk organisering?

Den här workshopen är den första av tre som äger rum under hösten (16 oktober, 28 november). Deltagare uppmanas att vara med på alla tre, men det är inte obligatoriskt. Platserna är begränsade, vänligen anmäl dig genom att maila till hzafiropoulos@gmail.com. Workshopen kommer att hållas på engelska.


The Komtemåtta Citizens’ Assembly: Part One A role play workshop led by curator Hannah Zafiropoulos Participate in a workshop inspired by the role play activities of the Fogelstad Women’s Citizenship School (1922 - 1954). As part of the education at Fogelstad, the women created the fictional municipality of ‘Komtemåtta’, in which they would each play the roles of different members of the community to learn about the functioning of society. How might we understand Komtemåtta today, and how can we use it as a model to think about contemporary issues of citizenship, democracy and political organising?

This workshop is the first of three happening throughout the autumn (16 October, 28 November). Participation in all three workshops is encouraged but not required. Spaces are limited, so please email hzafiropoulos@gmail.com to book.

När: 4 september 2019 14:00 - 28 november 2019 17:00

Var: Tensta Konsthall Taxingegränd 10 / Stockholm

Arrangör: Tensta Konsthall