Sök ny antirasistisk litteraturkurs!


Kursen ”språket är inte glömt men raderna är brutna” är en litteratur och skrivarkurs som undersöker modern skönlitteratur om rasism och exil i Sverige. Kursen är på 25 procent över höstterminen. Kursen är på distans förutom två obligatoriska helgträffar i Göteborg på Kvinnofolkhögskolan. Kursens namn ”språket är inte glömt men raderna är brutna” kommer från en rad i Burcu Sahins diktsvit Broderier.

”språket är inte glömt men raderna är brutna” är ingen vanlig litteraturkurs utan en möjlighet att tillsammans undersöka relationen mellan förtryck och estetik utan förenklingar och exotisering. Kursen kommer ur ett behov att undersöka litteratur om rasism med omsorg, ömhet, estetisk och politisk blick, och att tala om relationen mellan rasism och estetik på ett sätt som varken reducerar oss till våra erfarenheter eller osynliggör dem. Kursen kommer bland annat ställa frågorna: Vilka gemensamma mönster finns det i litteraturen vi läser och på vilka sätt skiljer de sig åt? Hur relaterar skildringen av rasism i litteraturen med klass, kön, genus, sexualitet och funktion. Kan man tala om antirasistiska estetiker? Vad kan flerspråkighet och erfarenhet av rasistisk språkpolitik innebära för skrivandet?

På kursen ”språket är inte glömt men raderna är brutna” kommer vi även att skriva om exil och rasism, i samtal med varandra och texterna vi läser. Vi kommer att ha textsamtal som fokuserar på hur rasism och exil skildras i våra egna texter.

ANSÖK TILL KURSEN SÅHÄR

Du söker kursen genom att maila ett personligt brev till felicia.mulinari@gmail.com där du förklarar varför du vill gå just den här kursen och på vilket sätt du är intresserad av kursens tematik. Och även skickar dina personuppgifter. Du behöver inte ha skrivit tidigare för att söka kursen utan det räcker med att du är nyfiken på skrivande och engagerad i kursens ämne. Sista ansökningsdag är 31 augusti. Till kvinnofolkhögskolan kan alla som är kvinnor och /eller transpersoner söka.

Är du antagen till Your Silence Will Not Protect You eller Projektåret kan du välja att söka till denna kurs för att läsa den samtidigt som den kurs du redan antagits till. (Sista ansökningsdagen för Your Silence Will Not Protect You och Projektåret har varit och de går inte längre att söka till). Man behöver dock inte ha gått eller gå på Your Silence Will Not Protect You eller Projektåret för att söka den här kursen, den passar bra att läsa fristående.

Har du några frågor om kursen skriv till Felicia Mulinari som är lärare på kursen; felicia.mulinari@gmail.com

Startdatum för kursen är måndag 30 september och kursen slutar fredag 20e december.

Kursträffarna i Göteborg på Kvinnofolkhögskolan är 5-6 okt samt 23-24 nov.

När: 31 augusti 2019 23:30 - 31 augusti 2019 00:00

Var: Kvinnofolkhögskolan Första Långgatan 28B / Göteborg

Arrangör: Your Silence Will Not Protect You och Kvinnofolkhögskolan Göteborg