Funktionsrätten i pride


[SVE] Sahar Mohsleh har varit aktiv länge i pride-rörelsen och ger oss en historisk bild av hur lesbisk kamp och funktionsrättskamp har sett ut de senaste 15 åren. Var står vi idag och vad behöver göras?

[ENG] Sahar Mosleh have been active in the pridemovement for a long time and will during this seminar share insights on how the lesbian movement and the crip rights movement have developed the last 15 years. Where are we today, and what needs to be done?

SPRÅK/LANGUAGE: talad svenska och teckenspråkstolkad. LJUDSLINGA: Ja

När: 24 augusti 2019 14:00 - 24 augusti 2019 14:45

Var: Världskulturmuseet / Göteborg

Arrangör: Reclaim Pride GBG