Göteborgs Queera Historia


När: 23 augusti 2019 11:00 - 24 augusti 2019 17:00

Var: Världskulturmuseet / Göteborg

Arrangör: Reclaim Pride GBG och QRAB