Bryt cirkeln – Klimatnödläge nu!


Extinction Rebellion Stockholm genomför en aktion av fredlig civil olydnad i Stockholm med syfte att uppmana alla delar av samhället att tala klarspråk om klimatkrisen:

”Sveriges regering måste utlysa klimatnödläge för att kommunicera och tydliggöra att alla beslut som fattas måste adressera klimatkrisen på ett kraftfullt sätt.”

​​​​Alla som vill delta välkomnas till aktionen. Extinction rebellion rekommenderar alla som deltar att gå på en av träningarna innan aktionen, men det är inget krav. Information om legala risker för de som deltar i blockaden kommer delges alla, men det går att delta i aktionen på många sätt.

”Alla behövs!”, skriver Extinction rebellion, vars tillvägagångssätt är civil olydnad enbart genom icke-våld.

Bakgrund: Mer än 500 000 personer dör varje år av klimatförändringen, 7 miljoner av luftföroreningar och 150 arter försvinner varje dag.

Mer info kommer

När: 17 augusti 2019 14:00 - 17 augusti 2019 17:00

Var: / Stockholm

Arrangör: Extinction rebellion Sverige