Biosfär-firande på Väven


Folkfest på Väven för att uppmärksamma att Vindelälven-Juhtatdahka blivit utnämnt till ett biosfärområde.

Ett biosfärområde är en prestigefull utmärkelse från FN-organet Unesco, där det utsedda området lyfts fram som ett modellområde för hållbar utveckling.

Under dagen arrangeras en rad aktiviteter för att uppmärksamma och fira biosfärutmärkelsen: musikuppträdanden, föreläsningar, fotoutställningar, ett heldags-seminarium på Kvinnohistoriskt museum, ett samiskt konst-performance och mycket mer.

För de yngre anordnas under dagen biosfärpyssel på barnbiblioteket och i Umeälven.

Ta del av detaljerat program och läs mer om biosfärområdet på: www.greenumea.se/biosfar

När: 17 augusti 2019 10:00 - 17 augusti 2019 16:00

Var: Väven Umeå / Umeå

Arrangör: Green Umeå, Visit Umeå, Umeå stadsbibliotek, Väven och Kvinnohistoriskt museum