RFSU möter jämställdhetsminister Åsa Lindhagen


🏳️‍🌈RFSU på Pride House!🏳️‍🌈

RFSU:s förbundsordförande Hans Linde möter jämställdhetsminister Åsa Lindhagen för ett samtal om några viktiga jämställdhets- och jämlikhetsfrågor. Hur ska nationalistiska och högerextrema ideologier och deras negativa inverkan på sexuella och reproduktiva rättigheter och hbtq-personers rättigheter motarbetas? Hur borde familjepolitiken förändras för att bli mer inkluderande för alla typer av familjer och ge alla samma skydd? Hur ska tillgången till god hälso- och sjukvård, inte minst förlossningsvård, bli mer jämlik? Hur säkrar vi god tillgång till abortvård? Vilka hbtq-politiska reformer är viktigast just nu?

IN ENGLISH:

The chairperson of RFSU, Hans Linde, meets Sweden’s minister for Gender Equality, Åsa Lindhagen, in a conversation about some important issues in the field of gender equality and democracy. How can we work against nationalist and right wing extremist ideologies and their negative impact on sexual and reproductive health and rights and the rights of lgbtq people? How should laws and policies be changed to include all families and ensure equal protection? How should we work to secure equal access to adequate heath care, for example obstetric care, for all? How do we safe guard good access to abortin care? Which lgbtq reforms are most important right now?

När: 2 augusti 2019 16:00 - 2 augusti 2019 16:45

Var: B1 + B2, Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 / Stockholm

Arrangör: RFSU