RFSU möter socialminister Lena Hallengren


🏳️‍🌈RFSU på Pride House!🏳️‍🌈

RFSU:s förbundsordförande Hans Linde möter socialminister Lena Hallengren för ett samtal om några av de viktigaste frågorna som ligger på ministerns bord just nu. Hur går det med den nya könstillhörighetslagen? Blir det något HPV-vaccin för pojkar? Hur fortsätter regeringen jobba för kvinnors hälsa, för en bättre och mer jämlik förlossningsvård och för en abortvård med hög tillgänglighet? Kommer effekten av de halverade anslagen för hiv-prevention att utvärderas? Blir det någon nationell strategi för arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

IN ENGLISH:

The chairperson of RFSU, Hans Linde, meets the Swedish minister for health and social affairs, Lena Hallengren, in a conversation about some of the most important and current topics rights now. What's happening with the new legal gender recognition act? Is there going to be general access to HPV vaccines for boys? How is the government continuing the work for women's health, for a better and more equal obstetric care and for an accessible abortion care for all? Will the effects of the cutting in the funding for hiv prevention be evaluated? Will we get a national strategy for the work on sexual and reproductive health and rights?

När: 1 augusti 2019 15:00 - 1 augusti 2019 15:45

Var: B1 + B2, Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 / Stockholm

Arrangör: RFSU