Sexualundervisningen utifrån ett hbtq-perspektiv


🏳️‍🌈RFSU på Pride House!🏳️‍🌈

Skolan ska, enligt sina styrdokument, integrera hbtq i undervisningen. Hur görs detta i dag? Om det inte görs, vad är hindren? Hur kan man göra? Och hur görs eleverna delaktiga i detta arbete? På seminariet diskuteras dessa frågor, liksom Skolinspektionens granskning av skolans sexualundervisning. Men också hur man praktiskt kan gå tillväga.

IN ENGLISH:

The school is, according to its governing documents, supposed to integrate LGBTQ in the teaching. In what way is this done today? If it isn’t, what are the obstacles? How can it be done? And how are the students being included in this work? At this seminar these issues are discussed, as well as the examination of Swedish sexuality education, from the Swedish Schools Inspectorate. We will also discuss what practical approaches can be.

När: 29 juli 2019 15:00 - 29 juli 2019 15:45

Var: C10, Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 / Stockholm

Arrangör: RFSU