Kultwatch presenterar tema Reklam


Under en kväll bjuder Kultwatch, i samarbete med Botkyrka Konsthall, in till presentation och lansering av sommarens tema Reklam.

"Konstruktionen av reklambilder och tillblivelsen av narrativ skapas genom konstanta reklamflöden i vardagen. De navigerar oss genom livet, likt filmteamet och filmen eller vuxenvärlden och barnet."

I Kultwatch’s kommande tema REKLAM granskas bildens, textens, tankens, kroppens och agerandets villkor utifrån reklam. Genom materialet som publiceras undersöker vi vilka relationer som möjliggörs respektive omöjliggörs av kommersiella system? Vad för slags idéer används för att sälja produkter och livsstilar? Hur påverkas vår konsumtion av potentialen till skapandet av en bild? Utifrån vilka tankar och beteende utför vi konsumtion? I vilka rum går det att upplösa kapitalismens linjära tidsram, sammanhang konstruerade bortom profit?

Joina oss för ett avslappnat mingel med högläsning, performance och samtal om kultur, konst och reklam. Vi gästas av Maya Nagano Holm, Cristian Quinteros Soto och såklart finns hela redaktionen på plats.

Vi bjuder på mat och dryck!

Kultwatch – plattform för konst och intersektionell kulturanalys

När: 24 juli 2019 17:30 - 24 juli 2019 21:00

Var: Botkyrka Konsthall / Stockholm

Arrangör: Kultwatch och Botkyrka Konsthall