Sommarcirkel: "Gör Rojava Grönt Igen" (Malmö)


(Boken finns i vår lokal, skriv PM för att köpa.)

Under några söndagskvällar i juli träffas vi och pratar om Rojavakommitéernas nyutgivna översättning av boken "Gör Rojava Grönt Igen", alla intresserade är varmt välkomna!

Boken söker dels besvara hur vi kan möta de kombinerade hoten från global uppvärmning och klimatförändringarna, men samtidigt ha kamper för social rättvisa och ett fritt liv tätt ihopvävda i samma tanke.

Rojavas Internationella Kommun, en struktur inom den kurdiska frihetsrörelsen i Norra Syrien, har sammanställt praktisk erfarenheter ur områdets sju år gamla revolution och deras grunder i rörelsens ideologi. Lika delar en historiskt baserad samtidsanalys som projektbeskrivning utgör ”Gör Rojava grönt igen” både en handledning och en inspiration för fortsatt arbete kring en av samtidens ödesfrågor.

Cirkeln är uppdelad i 3 träffar. Varje träff behandlar ett av bokens korta kapitel och är därför i viss mån fristående, du kan alltså gå på så många (eller få) träffar som du vill och har tid med:

7 juli kl 17:00: Intro, bakgrund och möjlighet att köpa boken.

14 juli kl 17:00: kapitel "Social Ekologi"

21 juli kl 17:00: kapitel "Den Kapitalistiska Moderniteten"

28 juli kl 17:00: kapitel "Ekologiska Utmaningar"

När: 21 juli 2019 17:00 - 21 juli 2019 19:00

Var: Allt åt alla Malmö Monbijougatan 13A / Malmö

Arrangör: Rojavakommittéerna och Allt åt alla Malmö