▲▲▲Välkommen till lesbisk frukost! ▲▲▲


Den 14 juli anordnas ännu en lesbisk frukost (picknick) i Uppsala.

Vi kommer att ses i Stadsparken framför Gula Villan för att sedan hitta en plats i parken att sätta oss. Vid regn flyttas eventet till ett café, dock utan möjlighet till att få ett billigare alternativ som tidigare vid besök på nation. Café meddelas i denna beskrivning eller i eventets feed ifall det blir aktuellt.

OBS! Ingen mat kommer att finnas på plats. Egen medhavd mat tas med om ni vill, annars uppskattar vi just sällskapet väldigt mycket.

Välkomna!!!


PRAKTISK INFORMATION

Pris: GRATIS - medhavd mat (om fint väder). Andra praktiska detaljer: Ta gärna med filt eller dylikt att sitta på.

Det går bra att komma utan att känna någon annan. Hör av dig till på Facebook till sidan Lesbiskt Rum Uppsala om du vill att någon möter upp dig på vägen/är din vän under frukosten. För att hitta oss i parken kan ni även skriva till sidan.

BARN Barn är hjärtligt välkomna.

TILLGÄNGLIGHET Stadsparken är åtkomlig från flera håll utan trappor. Kan vara lite ojämn mark på gräsytorna. Vi ser till att hitta en plats i parken som är tillgänglig för alla.

FOTOGRAFERING Ibland tar vi foton under frukosten - säg till oss om du inte vill vara med på bild. Om du själv tar foton så tänk på att kolla med folk om det är ok att bilderna sprids.

HJÄLP TILL Vill du hjälpa till under frukosten? Eller vill vara med och arrangera nästa frukost eller andra lesbiska saker i Uppsala? Hör av dig till uppsala@lesbiskmakt.nu

OM LESBISK FRUKOST Lesbisk frukost finns på fler ställen i Sverige, och arrangeras genom Lesbisk Makt, som Lesbisk rum Uppsala är en del av. Frukosten är en mötesplats där lesbiskt får vara norm utan alkohol. En plats där vi t ex lyfter lesbiska förebilder, pratar om lesbiskhet och lyssnar på lesbisk musik tillsammans med andra som gillar lesbiskt

När: 14 juli 2019 12:00 - 14 juli 2019 14:00

Var: Café Gula Villan Sjukhusvägen 4 / Uppsala

Arrangör: Lesbiskt rum Uppsala och Lesbisk Makt