Matens pris – vem försörjer vem?


Småskaliga bönder, framförallt kvinnor förser större delen av världen med mat. I Afrika producerar kvinnliga bönder hela 90 procent av kontinentens mat och de bidrar till ungefär hälften av den globala livsmedelsförsörjningen. Samtidigt ser vi hur multinationella företags makt i matproduktionen ökar i hela kedjan. Det industriella jordbruket använder 75 procent av planetens jordbruksmark och orsakar en stor mängd växthusgaser. Flera FN-rapporter har lyft att vägen framåt för en hållbar matproduktion är att utveckla det småskaliga agroekologiska jordbruket. Samtidigt är de småskaliga böndernas ekonomi sårbar och de är politiskt marginaliserade.

Det är politisk vilja som krävs för att ställa om till en hållbar matproduktion.

Vi låter en panel diskutera vägen framåt och hur vi ska lyckas med de nödvändiga förändringarna.

Medverkande:

Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna

Gloria Jimwaga, policyrådgivare mat och markrättigheter, Afrikagrupperna

Jakop Dalunde, Miljöpartiet

Anders Österberg, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Small-scale farmers, especially women, provide food to most of the world. In Africa, female farmers produce as much as 90 percent of the continent's food and contribute about half of the global food supplies. We will discuss how to adjust to a sustainable food production.

När: 3 juli 2019 13:45 - 3 juli 2019 14:35

Var: Hamnplan 4 / Visby

Arrangör: Afrikagrupperna