Mer fred på jorden med kvinnor vid förhandlingsborden – eller?


Ofta hörs argumentet att kvinnor måste inkluderas i fredsförhandlingar men ändå sker detta alltför sällan. Stämmer det att fredsavtal blir mer hållbara om kvinnor är med? Vad säger forskningen? Kvinnor startar sällan krig - varför ska de då förhandla fram freden?

Det finns mängder av grupper som aldrig får med sina representanter i fredsförhandlingar, Är det en prioriterad rättighetsfråga att just kvinnor ska vara representerade när freden förhandlas fram och gör det någon skillnad? Å ena sidan finns det sk Daytonavtalet efter kriget i Bosnien, som visar hur kvinnor drabbas när deras rättigheter och behov inte beaktas i fredsförhandlingar.

Å andra sidan finns det andra forskare som hävdar att fredsavtal blir mindre hållbara om kvinnors rättigheter inkluderas i själva avtalen. Ointresset för att få med kvinnor i fredsprocesser är dessutom mer eller mindre konstant, trots massiva insatser från olika internationella initiativ. Varför anstränger sig ingen mer när det kommer till kritan?

Medverkande:

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare, Kvinna till Kvinna Annick Wibben, professor, Försvarshögskolan

Kontaktperson:

Anna-Carin Hall, Pressansvarig, Kvinna till Kvinna anna-carin.hall@kvinnatillkvinna.se

Övrigt:

Entré och lokal tillgänglig för rullstol

Allergihänsyn

Webbsändning: https://sverigeivarlden.se/livesandningar

När: 1 juli 2019 09:00 - 1 juli 2019 09:45

Var: Donnersgatan 6, SE-621 56 Visby / Visby

Arrangör: Kvinna till Kvinna och Försvarshögskolan