Kristianstad Pride Parad


Tillhör ni ett företag, en förening, sport- eller kulturarrangemang kan ni nu anmäla er via vår hemsida www.kristianstadpride.se. Det går även bra att anmäla ett större sällskap (10 personer) Eftersom paraden kommer att gå genom centrala Kristianstads gågator, går det inte att komma fram med fordon.

Vill du som enskild person delta i paraden är det bara att ansluta sig på plats. Ingen föranmälan krävs, utan du behöver bara dyka upp vid uppsamlingsplatsen.

Du som deltar i paraden ställer dig självklart bakom festivalens värdegrund:

Kristianstad Pride tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis ålder, kön, könsidentitet, funktionalitet, sexuell läggning, trosuppfattning, etnicitet eller social tillhörighet. Kristianstad Pride tar plats och står upp för allas lika värde. Festivalen skall förmedla glädje och kärlek.

Paradordningen kommer att lottas.

Paraden avgår 15.00

Företag och organisationer samlas 14.00

Allmänheten samlas 14.30

Information om paradens väg finns på kristianstadpride.se

När: 29 juni 2019 15:00 - 29 juni 2019 16:00

Var: Kristianstad Arena Västra Storgatan 69, / Kristianstad

Arrangör: Kristianstad Pride