Utställning: Dana Mohseni - Illustrating womens history/28 juni


Dana Mohseni (kallas ibland Dana Orkideh) är konstnär från Göteborg med iranska rötter. Hon är illustratör och serietecknare som arbetar med grafisk design. Hon har sedan 2013 ritat betydelsefulla kvinnor från olika tidsepoker med fokus på främst utomeuropeiska kvinnor från tiden både före och efter kolonialiseringen. Hur agerade de under sin levnadstid?

Dana menar att världens kvinnor länge har varit dolda i historiebeskrivningarna av kolonialiseringen av brittiska, franska, ryska, ottomanska och andra imperier. När man beskriver kolonialiseringen av ett land både hur det såg ut före och efter, samt frigörelserna, är det oftast från männens synvinkel, men väldigt lite från kvinnors och icke binäras perspektiv.

Med sina teckningar vill Dana skildra kvinnors historier, deras roller i olika historiska skeenden, hur de har lyckats eller misslyckats. Hon vill också beskriva den kontext de verkade i som också har stor betydelse för vilka de verkligen var.

Hon har tidigare ställt ut sina verk på Ortens Konstfestival 2017 och haft utställningar tillsammans med SerieateljéGBG. Förutom att illustrera kvinnoporträtter, tecknar Dana även serier, främst kortserier om Iran som finns att läsa på https://tapas.io/Orkideh1984.

För mer info: www.danaorkideh.com

Deviantart: orkideh84.deviantart.com

Facebook: Dana Orkideh - The ArtPage, Instagam: DanaOrkideh och Danaorkideh4art Orkideh1984 på tapas.io

Utställningen pågår mellan den 14e juni - 30 augusti. VERNISSAGE den 14e juni , kl. 16.30 - 18. Välkomna!

När: 28 juni 2019 03:00 - 29 juni 2019 00:00

Var: Hammarkullen Konsthall / Göteborg

Arrangör: Hammarkullen Konsthall