Teckna serier om urbana konflikter!


Kom på en annorlunda workshop där vi diskuterar medborgarinflytande inom stadsplanering och gestaltar det genom tecknade serier. Vi bjuder på fika!

Klara och Matilde träffades när de började på Arkitekturskolan KTH 2007. Sju år senare gjorde de examensarbetet “Six weeks in Belgrade” tillsammans, som är en seriebok om medborgarinitiativ och deltagande i arkitektur och stadsplanering.

Under workshopen ”Teckna serier om urbana konflikter” kommer deltagarna få prova på att rita en serie och tillsammans berättar vi i serieform om ett viktigt offentligt rum i Stockholm. Under workshopen pratar vi om hur serieberättelser kan förmedla kunskap och budskap, och vi lär ut vår metod att rita serier på, samt visar de serietecknare som vi inspirerats av.

Serieboken: https://issuu.com/kautsky/docs/six_weeks_in_belgrade

  • UNGA KONTORET - Är Farstas mötesplats för kulturintresserade unga vuxna mellan 14 och 25 år. Vi arrangerar events, utställningar och samtal om livet, staden och framtiden.

När: 28 juni 2019 15:00 - 28 juni 2019 18:00

Var: Unga Kontoret Pepparvägen 1, 12356 Farsta / Stockholm

Arrangör: Unga Kontoret