Maria Lind visar Migration: Spår i en konstsamling


Visning 26 juni 13:00-14:00

In English below

Maria Lind, chef på Tensta konsthall 2011-2018, gör ett gästspel och ger en visning av Migration: Spår i en konstsamling, den pågående utställningen som hon curerat tillsammans med Cecilia Widenheim. Verken har valts ut från en av Sveriges rikaste offentliga konstsamlingar, Malmö Konstmuseums. Temat är migration och exil och presenterar ett nittiotal konstverk

I sin målning Emigranten från 1941, skildrar konstnären Lotte Laserstein sin vän Dr Walter Lindenthal. Med en skicklig och levande realism fångar hon hans personlighet lika mycket i det diffusa ansiktet som i händerna som vilar i knät ovanpå en filt. Andra världskriget gav upphov till en våldsam och omfattande folkförflyttning. Människor som flydde undan nazismen (och som överlevde) fick utstå umbäranden och otrygghet eftersom få länder erbjöd uppehållstillstånd. Det gällde även för tyska Lotte Laserstein, som flytt till Sverige undan judeförföljelserna och som ingick ett skenäktenskap med en svensk för att få stanna i landet. I visningen tittar vi även närmare på dramatikern och konstnären Peter Weiss, vars konstnärskap satte krigserfarenheten i centrum. Andra konstnärer vars verk kommit att hamna i Malmö Konstmuseums samling är Xets fascinerande målning Flyktingar i Malmö Museum från 1945, Sonia Delaunays färgstarka simultaneism och Endre Nemes märkvärdiga målning Man med pendyl från 1944.

Visningen tar ca 40 minuter och är kostnadsfri.

English Maria Lind introduces Migration: Traces in an Art Collection

Maria Lind, director at Tensta Konsthall 2011–2018, will give a tour of the exhibition Migration: Traces in an art collection, curated by her and Cecilia Widenheim. The art works have been selected from one of the richest public art collections in Sweden, Malmö Konstmuseum. The theme is migration and exile and the exhibition presents around ninety works.

In her painting, The Emigré from 1941 the artist Lotte Laserstein portraits her friend Dr Walter Lindenthal. With a skilled and living realism she captures his personality just as much through the diffuse face as in the detailed hands resting on his knees covered in a blanket. The second world war caused a violent and extensive migration movement. People who fled from the Nazi regime (and survived) were subjected with hardships and unsafety by the majority of countries that did not offer refugees permission to stay. This was also the case for the German Lotte Laserstein, who fled to Sweden from the persecution of Jews and performed a fictitious marriage in Sweden to be able to stay. In the introduction, we will look closer at the writer and artist Peter Weiss who put experiences of war in the centre. Other works artists that have ended up in the collection of Malmö Konstmuseum is Sven “Xet” Erixson’s fascinating painting Refugees at Malmö Konstmuseum from 1945, Sonia Delaunay’s colorful simultaneism and Endre Nemes’ peculiar painting Man with Pendulum Clock from 1944.

När: 26 juni 2019 13:00 - 26 juni 2019 14:00

Var: Tensta Konsthall Taxingegränd 10, / Stockholm

Arrangör: Tensta Konsthall