Introworkshop för kvinnor - Drömmar & visioner


Ta ett steg närmare dina drömmar och visioner! 🗽

  • Kartlägg vad du vill uppnå
  • Sätt tydliga, konstruktiva mål
  • Skapa en konkret plan för att nå målen

Unga kvinnor är underrepresenterade bland egenföretagare. Den här workshop-serien är till för att sänka trösklar, inspirera fler till att våga drömma och möjliggöra att fler idéer blir förverkligade av kvinnor.

Tillsammans med Rinkeby Folkets Hus och affärsutvecklaren Jean Rose håller vi en workshop med fokus på drömmar och visioner.

Med hjälp av effektiva verktyg kommer vi att kartlägga vad du vill uppnå, sätta tydliga mål och skapa en konkret plan för att nå målen.

Kom som du är, ingen dröm är för stor eller liten, och ta hjälp av stöd och feedback från andra drivna kvinnor i en trygg miljö! Eventet är öppet och gratis och vi bjuder på tilltugg!


Det här är del ett av två i workshopserien. Del två som handlar och Idéer och förverkligande hittar du här: https://bit.ly/2FuW7Pn

När: 26 juni 2019 14:30 - 26 juni 2019 17:30

Var: Rinkeby Folkets Hus Skårbygränd 1, / Stockholm

Arrangör: Startup Sthlm och Rinkeby Folkets Hus