Beach party med Newcomers Youth i Stockholm!


ENGLISH BELOW!

Newcomers Youth behöver din hjälp! Kom på Beach Party med oss och hjälp vår mötesplats i Stockholm att överleva. BBQ och kall dryck i solen - för asylrätten!

Under 3 år har vi startat och drivit den enda mötesplatsen för unga asylsökande och nyanlända hbtqi-personer i Stockholm. Vår mötesplats har även inkluderat deltagare från närliggande städer så som Uppsala, Enköping m.fl. Vi har haft 3 fantastiska år tillsammans, men har nu hamnat i ett mellanläge där vi nu väntar på besked om finansiering för att kunna fortsätta mötesplatsen. Utan stöd kommer vi under tiden behöva stänga mötesplatsen. Vi arbetar på olika sätt för att få ihop det men tyvärr finns det ett för stort glapp fram till hösten som vi behöver hjälp att fylla.

På mötesplatsen träffas unga hbtq-personer som befinner sig i en svår situation både under asylprocessen och efter besked.

Vi kommer att ta över Tanto där vi grillar, badar, snackar och dansar. Kom och festa för en god sak - vilken dröm!

Du kan bidra genom att: - komma på beach party och stötta oss på plats! - bjuda in dina vänner till vår beach party. - donera pengar genom att swisha 123 085 58 58 märk ”NCY Stockholm” - hjälpa till att anordna vårt beach party (skicka ett DM/maila).

Tack för all stöd ♥


ENGLISH: Newcomers Youth needs your help! Come to our Beach Party and help our meeting place in Stockholm to survive. BBQ and cold drinks in the sun - for asylum rights!

For 3 years we have started and maintained the only meeting place for young asylum seekers and newly arrived LGBTQI people in Stockholm. Our meeting place has also included participants from nearby cities such as Uppsala, Enköping and others. We have had 3 fantastic years together, but we are now waiting for notification of funding to be able to continue the meeting place which has created a gap. Without support we will in the meantime have to close the meeting place. We work in different ways to get it together, but unfortunately there is too much of a gap until the fall that we need help filling.

At the meeting place young LGBTQI people meet in a difficult situation both during the asylum process and after the message.

We will take over Tanto where we grill, bathe, talk and dance. Come and party for a good thing - what a dream!

You can contribute by:

  • come to the beach party and support us!

  • Invite your friends to our beach party.

  • donate money by swisha 123 085 58 58, mark "NCY Stockholm"

  • help organize our beach party (send a DM / email newcomers@rfslungdom.se).

Thanks for all the support ♥

När: 25 juni 2019 16:00 - 25 juni 2019 21:30

Var: Tantolunden Tanto Gatan / Stockholm

Arrangör: Newcomers Youth och RFSL Ungdom