NU FYLLER VI RIKSDAGEN


När våra folkvalda riksdagsledamöter ska debattera och besluta om att förlänga den tillfälliga begränsningslagen är det åter dags att vi visar vår kraft.

I korthet innebär den tillfälliga lagen begränsningar i asylsökandes möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige bland annat genom att ta bort vissa skyddsgrunder, tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta, begränsade och skärpta försörjningskrav vid familjeåterförening.

Vi visar att vi är många som tycker att det finns plats för medmänsklighet och humanitet i Sverige. Vi fyller läktarna 18:e juni!

Kl 8:00 börjar debatten och förlängning av tillfälliga lagen står som sjunde av tio ämnen som ska debatteras.

Kl 15:30 börjar omröstningarna och där är tillfälliga lagen nr 17 av 20 beslut som ska klubbas.

Säkerhetskontroll och mycket folk kan göra att det blir kö vid ingången. En tiokrona för att låsa in väska och ytterkläder behövs också (får den tillbaka).

Dela, bjud in och hör av er till alla era vänner! ❤️❤️❤️

Läs remissyttrande från en rad olika organisationer. Vi har många starka röster vid vår sida när vi hävdar att denna lag inte ska förlängas:

Unicef: https://blog.unicef.se/2019/03/18/regeringens-forslag-att-forlanga-tillfallig-lag-for-asylsokande-ar-omotiverat/

Röda Korset: https://www.redcross.se/press-och-opinion/pressmeddelanden/remissvar-tillfalliga-lagen/

Rädda Barnen: https://press.raddabarnen.se/pressreleases/uttalande-med-anledning-av-raedda-barnens-yttrande-oever-foerlaengningen-av-den-tillfaelliga-lagen-2848432

Svenska Kyrkan: https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/yttrande-om-forlangning-av-den-tillfalliga-lagen

Barnombudsmannen: https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/remissvar/forlangning-av-den-tillfalliga-utlanningslagen.pdf

RFSL: https://www.rfsl.se/wp-content/uploads/2019/03/RFSL-Ju2019_00509_L7-.pdf

TCO: https://www.regeringen.se/49516d/contentassets/e96731d263df43c39569a3a9998d6741/tco.pdf

Forum - idéburna organisationer med social inrikting: https://www.socialforum.se/article/remissvartillfalligalagen/

FARR - Flyktinggruppernas riksråd: https://www.farr.se/sv/om-farr/remissvar/1684-yttrande-om-foerlaengning-av-den-tillfaelliga-lagen

Migrationsverket: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-03-18-Svaroverskadligt-och-komplext-nar-tillfalliga-lagen-forlangs-enligt-remissvar.html

Civil Right Defenders: https://crd.org/sv/2019/03/19/yttrande-over-forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige-utkast-till-lagsradsremiss/

Remissvar från 60-tal forskare inom migration: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/sakkunniga-migrationsforskare-gar-samman-om-eget-remissvar/

Advokatsamfundet: https://www.advokatsamfundet.se/globalassets/advokatsamfundet_sv/remissvar/671791_20190314104850.pdf

Rådgivningsbyrån: https://sweref.org/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-15-Rådgivningsbyrån-för-asylsökande-och-flyktingars-remissvar-ang-Förlängning-av-lagen-om-tillfälliga-begränsningar.pdf

Företagarna: https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/remisser/2019/remissyttrande-over-forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/

SKL -Sveriges kommuner och landsting: https://skl.se/download/18.741f521a169687e8d76ae0a3/1552653840860/SKL-10-Yttr-o-bil-Forlagning-av-lagen-uppehallstillstand.pdf

När: 18 juni 2019 08:00 - 18 juni 2019 16:00

Var: Sveriges riksdag / Stockholm

Arrangör: Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa