Stadsvandring i de nationella minoriteternas fotspår


I århundraden har Stockholm bebotts av människor med annat eller fler modersmål än svenska. Finsktalande har bott i staden så länge som den har funnits. De nationella minoriteterna har lämnat ytterst lite spår efter sig i den offentliga miljön i förhållande till sin långa närvaro och gruppernas storlek. Men spåren finns, om man bara vet var man ska leta! Stadsvandringen är en resa från medeltidens Stockholm till tiden för arbetskraftsinvandring och miljonprogrammets tid.

Andreas Ali Jonasson, Mångkulturella almanackan, leder vandringen. Samling på Sergels torg utanför tunnelbanan. Ingen avgift.

När: 12 juni 2019 18:00 - 12 juni 2019 21:00

Var: Sergels torg / Stockholm

Arrangör: Mångkulturella almanackan, Mångkulturellt centrum i Fittja, Studieförbundet Bilda