Manifestation för ett levande kultur-, nöjes och nattliv


En efter en har Stockholms scener för kultur- och nöjesliv lagt ner eller tvingats flytta på sig. Anledningarna har varierat, men alltid tycks kulturlivet kunna sättas på undantag eller schasas bort. Utvecklingen i Stockholm går mot en tystare, prydligare och tråkigare stad. Men vi är många som inte alls vill ha det så!

Vi önskar en stad som får leva, låta och som är rikt varierad i sitt kulturutbud. Som pulserar även nattetid och som visar hänsyn för de kulturyttringar som är högljudda ibland. I slutändan handlar det om vilken typ av stad vi önskar i framtiden, och vi tycker det går åt fel håll.

Vi vill: • Det ska bli svårare att klaga på en verksamhet som redan är etablerad på platsen. Det måste ligga på de boende att göra efterforskningar på vilket område man flyttar till, och i ett tidigare skede avgöra om man kan komma att bli störd.

• Att det tas större hänsyn till stadens levande kulturliv. Kultur behöver värdesättas högre när förändringar i stadsbilden planeras, och behöver man flytta på existerande verksamheter så måste fullgoda alternativ erbjudas.

• Visa att vi är många som vill ha en levande och varierad stad före en tyst och tråkig stad!

När: 12 juni 2019 18:00 - 12 juni 2019 19:00

Var: Medborgarplatsen / Stockholm

Arrangör: Stockholms kulturliv ska inte tystna.