Järvaveckan 2019


Tid: 12-16 juni, mellan 14.00 och 21.00 Plats: Spånga IP, Solhems hagväg 2 Pris: Gratis

Ja, vem bryr sig egentligen? Den 12-16 juni förvandlas Spånga IP till en unik mötesplats för politiker, medborgare, näringsliv och föreningsliv. En plats för alla som bryr sig om vart Sverige är på väg. En plats för politik, musik och mängder av möten mellan människor. Kom till Järvaveckan du också, och dela med dig av vad du tycker, tänker och känner.

Under fem dagar kommer det finnas möjlighet att lyssna till riksdagens samtliga partiledare, delta i intressanta föreläsningar och söka något av de över 1500 jobb som erbjuds genom rekrytering på Järvaveckan.

På plats kommer du även kunna njuta av god mat, konserter, kultur och idrottsevenemang. För våra lite yngre besökare kommer det finnas en hoppborg att göra av med lite energi i, ansiktsmålning, en experimentverkstad och massa annat kul!

För mer info besök vår hemsida: http://jarvaveckan.se/

ENGLISH: Date: June 12-16th, between 14.00 and 21.00 Location: Spånga IP, Solhems hagväg 2 Entrance: Free

Yes, who really cares? June 12-16th, Spånga IP is transformed into a unique meeting place for politicians, citizens, businesses and organisations. A place for anyone who cares about where Sweden is heading. A place for politics, music and lots of meetings. You should come to Järvaveckan as well, and share what you believe, think and feel.

During five days there will be an opportunity to listen to all the party leaders from the parliament, participate in interesting seminars and also apply for one of the thousands of jobs that will be available for recruitment during Järvaveckan.

On site you will be able to enjoy tasty food, music, culture and sports events. For our younger visitors, we offer a bouncy castle to release some energy, an experimental-shop and lots of other fun!

For further information visit our website: http://jarvaveckan.se/

När: 12 juni 2019 14:00 - 12 juni 2019 21:00

Var: Spånga IP Solhems hagväg 2 / Stockholm

Arrangör: Järvaveckan och The Global Village