Föreläsning, West Pride: Hivaktivismer då och nu


Välkommen till vår programpunkt under West Pride 2019!

Vi bjuder in dig till en kväll där vi får höra en personlig berättelse om HIV-epidemin i Sverige med de HBTQ – och aktiviströrelser som uppstod därigenom. En berättelse som tar dig igenom en tid då HBTQ-personer sågs som psykiskt sjuka och aids sågs som guds straff där läkare vägrade behandla patienter och där den drabbades familjer många gånger tog avstånd.

I en värld som var tuff och orättvis mot HBTQ-personer och de personer drabbade av hiv och aids så var det aktiviströrelsernas styrka som påverkade politiken och läkemedelsföretagen att komma att ändra sina ställningstaganden allt eftersom.

Kom och lyssna på hur aktivismen har sett ut genom åren. Vi tar avstamp i ockupation av Socialstyrelsen som vägrade stryka homosexualitet ur listan av psykiska sjukdomar och landar i dagens senaste forskningsläge.

Talare: Jukka Aminoff, verksamhetschef Riksförbundet Noaks Ark

Fika serveras från kl. 17.00

Varmt välkomna!

När: 12 juni 2019 17:30 - 12 juni 2019 18:30

Var: Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland / Göteborg

Arrangör: Noaks Ark Göteborg & Västra Götaland och Riksförbundet Noaks Ark