Invigning 6 juni


Nu gör vi det svensk-judiska kulturarvet tillgängligt för fler. På nationaldagen öppnar Judiska museet i nya lokaler. Dagen fylls av ett fullspäckat schema med bl a ett nyskrivet musikstycke till museets ära. Svensk nationalsång och klezmer i en salig blandning.

Schema · Torsdag 6 juni 2019:

11:00 - 14:00 "Musikunderhålling" - bandet ”Klez is More” spelar på Tyska Brunnsplan

11:15 - 11:30 "Resan mot ett nytt judiskt museum" - museichef Christina Gamstorp berättar om tanken bakom det nya museet.

11:30 - 11:40 ”Själagårdsgatan 19” - uruppförande av Alexander Freudenthals nyskrivna musikverk

11:40 - 12:00 "Lovsång till minne av Gustav III" - skådespelare Andreas Kundler läser ”Klagosång öfwer konung Gustaf III"

12:15 - 12:30 "Att samla en minoritets kulturarv" - museets intendent om arbetet med det öppna magasinet.

13:00 - 13:30 Kulturminister Amanda Lind inviger

13:30 - 13:40 ”Själagårdsgatan 19” - uruppförande Alexander Freudenthals nyskrivna musikverk

14:00 - 14:15 "Dolt måleri funnet på Judiska museet" - antikvarier berättar om det pågående restaureringsarbetet.

15:00 - 15:15 "Livet i synagogan på Själagårdsgatan 19" - museets forskare berättar om platsen och dess historia.

16:00 - 16:15 "Highlights från utställningen" - museets pedagog presenterar några utvalda föremål från utställningen

16:30 - 16:45 "Dolt måleri funnet på Judiska museet" - antikvarier berättar om det pågående restaureringsarbetet.

När: 6 juni 2019 11:00 - 6 juni 2019 17:00

Var: Judiska Museet Själagårdsgatan 19 / Stockholm

Arrangör: Judiska Museet