Kvinnlig rösträtt 100 år


Välkommen till en eftermiddag för att uppmärksamma att det är precis 100 år sedan riksdagen – efter flera decenniers påtryckningar från rösträttsrörelsen – beslutade att införa lika och allmän rösträtt för kvinnor.

Vi varvar föreläsningar med tid för fika och avslutar med ett quiz där du kan testa dina kunskaper om rösträttens genomförande – och lära dig mer!

Hela eftermiddagen kommer det att finnas bokbord, fika och en utställning i foajén utanför föreläsningssalen.

PROGRAM

15.00–15.15 Välkomna

15.15–16.00 Vägen till allmän rösträtt – ett nationellt perspektiv Presentation utifrån antologin Rösträttens århundrade, Ulrika Holgersson, Lunds universitet.

16.00–16.15 Paus

16.15–17.00 Lokala perspektiv på rösträttsfrågan: • Fotografiet berättar: rösträttsmöte i Malmö, maj 1918, Anette Sarnäs, Malmö stadsarkiv. • Skånska rösträttskvinnors samarbete med Dansk Kvindesamfund, Malin Arvidsson, Lunds universitet. • Rösträttsprojekt för nyanlända, Marsanna Petersen och Caroline Lind, Skånes Arkivförbund och Nihal Ragab, Giraffa i Staden.

17.00–17.15 Paus

17.15–18.15 Quiz – testa dina kunskaper om kvinnlig rösträtt! Eva Bonde, Historiskan och Emma Severinsson, Lunds universitet.

18.15–18.30 Avslutning och framåtblick.

Arrangemanget är gratis och öppet för alla. Det behövs ingen föranmälan, men antalet platser är begränsat.

När: 24 maj 2019 15:00 - 24 maj 2019 18:30

Var: Malmö Stadsarkiv Bergsgatan 20 / Malmö

Arrangör: Lika rösträtt 100 år: Skåne och 5 andra