Jag häfdar min plats och jag kräfver min rätt


En kväll om litteratur och text i rösträttsrörelsen!

I år är det 100 år sedan riksdagen fattade beslut om att införa allmän och lika rösträtt i Sverige. Kampen kvinnor hade att föra var lång. För att förändra fördomar och skapa gemenskap använde sig rösträttsrörelsen också av litteratur, sång och musik. Vi kommer att få höra föreläsningar om rösträttsrörelsen fram till idag, skådespelare läsa ur texter av bl.a. Frigga Carlberg och Selma Lagerlöf samt visartister framföra några av rösträttens sånger.

Fri entré! Ingen föranmälan krävs.

Mer info och program finns på Kultur i Västs hemsida: www.kulturivast.se/rösträtt

Programmet arrangeras av Kultur i Väst i samarbete med Stadsbiblioteket i Göteborg, Litteraturbanken och Göteborgskvinnor i rörelse/r, ett KAF-projekt.

När: 23 maj 2019 17:30 - 23 maj 2019 19:30

Var: Stadsbiblioteket Göteborg / Götaplatsen 3 / Göteborg

Arrangör: Kultur i Väst, Litteraturbanken.se, mfl