Fira rösträttens 100-årsjubileum


Den 24 maj 1919 fattade riksdagen det första av de två grundlagsändringsbesluten som var förutsättningen för att kvinnor skulle få rösträtt på samma villkor som män. På hösten 1921 ägde det första riksdagsvalet rum där kvinnor fick rösta och var valbara. Reformen är en milstolpe i den svenska demokratins historia och en viktig seger för kvinnors kamp för självständighet, frigörelse och samma medborgerliga rättigheter som män. Var med och fira rösträttens 100-årsjubileum med oss!

Program:

  • Kampen för kvinnans rösträtt - Hur drevs frågan om kvinnans rösträtt i Sverige och Umeå och vilka var kvinnorna bakom? Föredrag av Karin Holmgren, Folkrörelsearkivet i Västerbotten

  • Ur filmarkivet – nyhetsklipp och andra bildbevis på politisk aktivism och feministiska pionjärer i Sverige. Presenterade av Clara Gustavsson, Svenska Filminstitutet

Fritt inträde, ingen föranmälan behövs! Vi bjuder på kaffe/te, mazariner, bubbel och popcorn.

När: 22 maj 2019 18:00 - 22 maj 2019 20:30

Var: Kafé Station Östra Rådhusgatan 2C / Umeå

Arrangör: Umeå kommun