Klimatpolitisk EU-debatt


EUVoteForClimate

  • Klimatpolitisk debatt och utfrågning inför EU-valet

  • Stand-up för klimatet med Özz Nûjen och vänner

Den 26 maj är Sveriges valdag till EU-parlamentet. Klimatkrisen och behovet av en akutplan för klimatomställning av EU är den ödesfråga som behöver sättas högst upp på agendan för EU-parlamentets kommande fem år. Under nästa mandatperiod måste den Europeiska Unionen vara kapabel att vässa sina mål och genomföra åtgärder som gör att vi snabbare når den omställning som är helt nödvändig att medlemsländerna genomför.

Klimatriksdagen och EU-kommissionen i Sverige bjuder nu in till en debatt med representanter för de svenska riksdagspartier som sitter i EU-parlamentet. Den medverkande expertpanelen ska kommentera politikernas svar, och i vilken mån de bedömer att de respektive politiska partierna kan uppfylla de krav som ställs genom Parisavtalet.

Kvällen avslutas med en exklusiv föreställning av stand-upartisten Özz Nûjen tillsammans med tre av Sveriges hetaste komiker.

Kvällens program

18.00 – 19.40 Inledning – Annika Korzinek, EU-kommissionen, och Karin Sundby, Klimatriksdagen. Presentation av programmet och av de medverkande – Catarina Rolfsdotter-Jansson och Lina Arvidsson. Politikerutfrågning och debatt. Expertpanelen avslutar och kommenterar partiernas svar. 19.45 – 20.30 Stand up för klimatet – premiär! Går det att skoja om den mest brännande frågan, klimathotet? Så klart det går! När miljöhotet och klimatångesten är som störst så kan humorn och skrattet var det mest förlösande. Özz Nûjen tillsammans med Sandra Ilar, Jonas Strandberg och Svea Sigmond.

Medverkande partirepresentanter: Gita Nabavi (Fi), Malin Björk (V), Pär Holmgren (MP), Jytte Guteland (S), Gustav Hemming (C), Karin, Karlsbro (L), Liza-Maria Norlin (KD), Christofer Fjellner (M), Martin Kinnunen (SD)

Experterna: Kimberly Nicholas - forskare på LUCSUS, Lunds universitet, expert på klimatförändringar och livsstilsval så som transporter, mat och konsumtion Staffan Laestadius - professor emeritus industriell utveckling KTH, ordförande Global Utmanings klimatråd, författare

Artisterna: Özz Nûjen • Sandra Ilar • Jonas Strandberg • Svea Sigmond

Moderatorerna Catarina Rolfsdotter-Jansson - Föreläsare, författare, talesperson för Föräldravrålet
Lina Arvidsson - Representant för Europeiska kommissionens EU Youth Dialogue och LSU Sveriges ungdomsorganisationer

Tid och plats: Onsdag 15 maj kl. 18.00-20.30 (+webbsändning) Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, lokal Bankettsalen. Förmingel och förtäring kl. 17.30.

Anmäl dig på https://europa.eu/!bh69dN Eventet är kostnadsfritt.

Hela kvällens program och medverkande hittar du på: http://media.klimatriksdagen.se/2019/04/Inbjudan-anmlan-Klimatpolitisk-EU-debatt-15-maj-1.pdf

När: 15 maj 2019 18:00 - 15 maj 2019 20:30

Var: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 / Stockholm

Arrangör: Klimatriksdagen och EU-kommissionen i Sverige