Heritage and Migration – New Methods and Historical Contexts


Heritage and Migration – New Methods and Historical Contexts

International conference at the Stockholm City Museum, 15–16 May Migration is an urgent global concern. As a social and historical phenomenon, migration can be understood as an aspect of the human condition. Transnational migration has intensified in recent years, and researchers claim that climate change will cause further escalation. Simultaneously, the construction of separating walls increases globally, and the requirements for crossing borders legally have risen dramatically and unequally.

How is cultural heritage linked to these processes? This conference will elucidate and complicate relations between cultural heritage and migration – from new methods within local heritage practices to historical and global contexts. How does migration relate to notions of place, home and borders as heritage? How can migration be understood as a form of cultural heritage? How can cultural heritage professionals enhance their expertise in relation to migration? The programme interweaves theoretical analysis and practice based knowledge, and invites the heritage and museum sector to active participation in panel debates, group discussions and a live performance.

The programme, detailed information about the venue, fee and how to register can be found at this site: https://www.raa.se/in-english/events-seminars-and-cultural-experiences/heritage-and-migration-new-methods-and-historical-contexts/

The conference is organised by the Swedish National Heritage Board in collaboration with the Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change.

Kulturarv och migration – nya metoder och historiska kontexter Internationell konferens på Stadsmuseet i Stockholm, 15–16 maj

Migration är en angelägen global fråga. Som socialt och historiskt fenomen kan migration förstås som en del av vad det är att vara människa. Under senare år har den transnationella migrationen intensifierats, och forskare menar att klimatförändringarna kommer att leda till ännu kraftigare ökningar. Samtidigt har det aldrig byggts så många åtskiljande murar i världen och kraven för att få passera nationsgränser legalt har höjts dramatiskt och ojämlikt. Hur hänger kulturarv samman med dessa processer? Den här konferensen kommer att synliggöra och vidareutveckla relationer mellan kulturarv och migration – från nya metoder i lokalt kulturarvsarbete till historiska och globala sammanhang. Hur relaterar migration till uppfattningar om plats, hem och gränser som kulturarv? Hur kan migration förstås som ett slags kulturarv? Hur kan kulturarvsverksamma utveckla sin expertis i förhållande till migration? Programmet väver samman kritisk analys med praktisk erfarenhet, och bjuder in kulturarvsverksamma till aktiv medverkan i paneldebatter, gruppdiskussion och en live performance. Fullständigt program med online registrering kommer inom kort.

Konferensen är organiserad av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Joint Programming Initiative on Cultural Heritage and Global Change.

När: 15 maj 2019 09:00 - 16 maj 2019 16:30

Var: Stadsmuseet i Stockholm Södermalm / Stockholm

Arrangör: Riksantikvarieämbetet