Kärnvapen - det största hotet mot allt levande


Medicinska, humanitära, etiska och existentiella konsekvenser av kärnvapenkrig. Vad gör vi?

Jubel utbröt i FN när Konventionen om förbud mot kärnvapen antagits av 122 stater den 7 juli 2017. Sverige röstade ja fastän med förbehåll, en s.k. röstförklaring. Konventionen öppnades för signering av staterna den 20 september 2017. När 50 stater signerat och ratificerat konventionen träder den i kraft för dem som anslutit sig.

I december 2017 fick ICAN Nobels fredspris för sitt arbete med framtagandet av FN- konventionen.

Sveriges regering har ännu inte tagit ställning till signering. Utredaren Lars-Erik Lundin avlämnade sin rapport den 18 januari 2019. Hans slutsats var att Sverige inte bör varken signera eller ratificera konventionen i dess nuvarande form p.g.a. olika brister. Från civilsamhället har kommit en stark kritik mot hans utredning och slutsats. Han beskriver ingenting om de medicinska, humanitära, etiska och existentiella konsekvenserna av ett kärnvapenkrig. Remisstiden avslutades den 26 april.

Hittills har 70 stater signerat och 22 ratificerat konventionen. I dagens seminarium fokuserar vi på de medicinska, humanitära, etiska och existentiella konsekvenserna av kärnvapenkrig och varför ett sådant ovillkorligen måste förhindras.

Talare: Jan Larsson, specialistläkare i anestesi och intensivvård, ordförande Svenska Läkare mot Kärnvapen. Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset. Fredrika Gårdfeldt, präst i Svenska kyrkan, Katarina församling, representant för Svenska präster och pastorer mot kärnvapen. Anna Sundström, generalsekreterare, Olof Palmes internationella center.

Samtalsledare: Agnes Hellström, ordförande Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Välkomna!

Lokal: Katasalen, ABF Stockholm

Arrangör: Nätverket för kärnvapennedrustning Nätverket för Kärnvapennedrustning samlar ett 15-tal svenska freds- och nedrustningsorganisationer som alla arbetar med den gemensamma målsättningen om totalt avskaffande av alla kärnvapen.

Evenemangsfoto: Ban the bomb, hämtad från www.ican.org

När: 8 maj 2019 18:00 - 8 maj 2019 21:00

Var: ABF Stockholm Sveavägen 41 / Stockholm

Arrangör: Kvinnor för fred, Svenska Freds- och Skilj, Olof Palme Center, Kristna Fredsrörelsen, Swefor, m fl