Nätverksträff om stress och utmattning


✰ Interfem bjuder in till 2 nätverksträffar! ✰

FÖR VEM?

Riskerar du att utsättas för rasism* och sexism? Upplever du arbets- och prestationsrelaterad stress och utmattning*? Är du kvinna eller transperson från 18 år och uppåt?

VARFÖR?

✰ Få ökad kunskap och förståelse om hur rasism och sexism bidrar till arbets- och prestationsrelaterad stress, samt fler verktyg för att hantera och förebygga. ✰ Bli stärkt och få verktyg genom gemensamt erfarenhets- och strategiutbyte. ✰ Få ökat stöd och nätverk genom andra deltagare.

VAD?

Under två helger träffas vi för att kartlägga hur rasism och sexism bidrar till arbets- och prestationsrelaterad stress och utmattning. Vi pratar om vilka behov som finns och vilka åtgärder som behövs. Du bidrar med dina erfarenheter och tankar för att öka kunskap, och får träffa andra med liknande erfarenheter.

NÄR?

Nätverksträff 1: 4-5 maj kl 10-16

Nätverksträff 2: 8-9 juni kl 10-16

OBS! Du kan välja att gå på en eller två nätverksträffar.

VAR?

Stockholm (detaljerad info när du anmäler dig)

ANMÄL DIG!

Du anmäler dig till en eller två nätverksträffar, följ länken: https://forms.gle/3ZkFc8y6agC47C656

MER INFO:

Varje helg är fristående, du kan välja att delta på den ena, den andra eller båda.

✰ NÄTVERKSTRÄFF 1 (4 & 5 maj) ✰

FÖRELÄSNING OCH WORKSHOP:

Vi tar del av en fantastisk föreläsning och workshop med Paloma Halén Román från Maktsalongen. Vi lär oss om vad stress är och stress relaterat till kön, sexualitet och rasifiering –hur ser forskningen ut och känner vi igen oss?

KARTLÄGGNING

Med avstamp i en djupare förståelse dyker vi sedan ner och ramar in hur vi upplever arbets- och prestationsrelaterad stress i relation till jobb, skola och ideellt engagemang. Vi utgår från egna upplevelser och kartlägger problemen tillsammans.

EFFEKTER

Tillsammans identifierar vi vilka effekter stress har för vårt privatliv, arbete, skola det ideella engagemanget och samhället i stort!

✰ NÄTVERKSTRÄFF 2 (8 & 9 juni) ✰ (Bygger vidare på kartläggning från nätverksträff 1)

BEHOVSANALYS – på individ och strukturell nivå Vilka akuta och långsiktiga behov har vi för att hantera och förebygga stress? Vilka behov har vi för att orka och kunna hantera vardagen i relation till jobb, skola och ideellt engagemang? Hur brister arbetsplatser/skola/vården och andra berörda aktörer i att skapa trygghet, god arbetsmiljö och hållbart engagemang?

ÅTGÄRDER– på individ och strukturell nivå Genom forumspel utforskar och testar vi gemensamma handlingsstrategier för att få fler verktyg och ökat handlingsutrymme. Vi diskuterar vilka åtgärder som behövs på kort och lång sikt. Vi snackar också om vart ansvaret ligger för att skapa förändring och hur når vi dit.

BLI STÄRKT OCH SKAPA NÄTVERK Vi delar egna erfarenheter och berör teman som sorg, ilska, stigma, hopplöshet, skam och skuld. Och lyfter längtan efter vila, återhämtning, stöd, hopp, gemenskap och samhällsförändring!

✰✰✰

Interfem bygger vidare på kartläggningen av de problem, behov och åtgärder vi gör under nätverksträffarna - för ökad hälsa hos oss kvinnor och transpersoner som rasifieras. Låt oss stå upp mot rasismen och sexismen tillsammans!

Interfem är en antirasistisk och feministisk tankesmedja och resurscenter som utformar strategier och metoder som minskar strukturell diskriminering.

http://www.interfem.se/avstressad/ Kontakt: emilia.mirani@interfem.se

*Med rasism menar vi personer som riskerar att bli/eller blir negativt behandlade på grund av hudfärg, kultur, religion och/eller etnicitet.

**Med sexism menar vi personer som riskerar att bli negativt behandlade på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

*Vi pratar om erfarenheter av hur rasism och sexism orsakar stress och utmattning på arbetsplatsen, i skolan eller i ideellt engagemang. Det kan handla om:

Direkta trakasserier, kränkningar, hot eller diskriminering Microaggressioner och härskartekniker i arbetsmiljön, vardags rasism och sexistiska händelser som bidrar till högre stressnivåer För hög arbetsbelastning, gränslösa uppdrag och utmaningar att hitta till hållbart engagemang Ifrågasättande av ens kunskap, att behöva överbevisa sin kompetens Brist på stöd och uppbackning Hur rasism och sexism kan bidra till att skapa höga prestationskrav, osäkerhet, dåligt självförtroende eller självkänsla vilket i sin tur orsakar stressrelaterad psykisk ohälsa

När: 4 maj 2019 10:00 - 5 maj 2019 16:00

Var: Stockholm (detaljerad info när du anmäler dig) / Stockholm

Arrangör: Interfem