#rättslösa


💥Demonstrationsmarsch för kvinnors rättssäkerhet!💥 Vi samlas på Raoul Wallenbergs torg och går via Dramaten till Humlegården. (Inte förstahandsvalet av plats/väg men mycket uppbokat)

Vi gör detta med anledning av avslöjanden om att våldtäktsutredningar har låg prioritet inom rättsväsendet. Samt den negativa trenden när det gäller kvinnor som blir mördade av en närstående. 2018 blev 22st kvinnor mördade av en närstående. Året innan var det 10st. Mäns våld och sexuella övergrepp mot kvinnor minskar inte och polisen har inte resurser till att utreda brotten.

Det råder i mångt och mycket straffrihet för brott mot kvinnor. Vi vill se att resurserna fördelas så att den som anmäler ett övergrepp eller misshandel ska känna att det finns en mening med att göra det.

Regeringen tillsätter nu resurser som täcker en bråkdel av kostnaden av mäns våld mot kvinnor, samt har godkänt OS 2026 som kommer göra anspråk på en stor del av dessa resurser. Polisen har själva ställt sig kritiska till detta.

Vi vill se mer resurser och utbildning till polisen, sjukvården och socialtjänsten. Vi kräver en nollvision vad gäller mäns dödliga våld mot kvinnor!

Vi uppmanar alla deltagare i demonstrationen att bära sorgens färg svart. Som en symbol för alla kvinnor som samhället svikit.

Ta med plakat!

Demonstrationstillstånd är utfärdat av polisen.

📍DELA DELA DELA!!📍

När: 27 april 2019 13:00 - 27 april 2019 14:00

Var: Raoul Wallenbergs Torg Raoul Wallenberg Utca / Stockholm

Arrangör: Louise Jakobsson och Mathilda Risberg Hofling