Vernissage: Gunilla Palmstierna-Weiss


Välkommen på vernissage för "Gunilla Palmstierna-Weiss

Tecknade scener 1964–1984" (visas 30.3 – 29.9 2019)!

Se ett utsnitt av Gunilla Palmstierna-Weiss konstnärskap i en liten utställning fylld av guldkorn. Här möter du teckningar, collage, modeller och keramiska objekt ur en rik konstnärlig produktion från åren 1964–1984.

Gunilla Palmstierna-Weiss, född 1928, verkade i skärningspunkten mellan scenografi och bildkonst, uppkopplad mot en transnationell scen av intellektuellt och politiskt engagerade kulturarbetare. Det är framförallt som scenograf Palmstierna-Weiss är känd, ett yrke som till stor del är en kollektiv process av förhandlingar och samarbeten. Teckningen och den arkitektoniska modellen är däremot två kreativa uttryck som rymmer ett privat rum för skapande.

Kl 15.30: Samtal mellan konstnären Gunilla Palmstierna-Weiss och utställningens curatorer Asrin Haidari och Emily Fahlén. I Auditoriet på plan 2. Fri entré.

Curatorer: Asrin Haidari och Emily Fahlén (Mint)

Missa inte! Kl 13.00: Intendent Maria Taube berättar om utställningen ”Gunilla Palmstierna-Weiss: Tecknade scener 1964–1984”. Fri entré. Hämta biljett till visningen i informationsdisken samma dag.

Läs mer om utställningen här: https://www.modernamuseet.se/stockholm/sv/utstallningar/gunilla-palmstierna-weiss/

När: 30 mars 2019 15:00 - 30 mars 2019 18:00

Var: Moderna Museet Exercisplan 4 / Stockholm

Arrangör: Moderna Museet