Så skapades prostitutionen


Tankar om prostitution, makt och kvinnors motstånd med utgångspunkt från reglementeringen i Göteborg 1865-1918.

Gunnel Karlsson, univ. lektor vid Örebro universitet inleder vårens tema; Pornografi & prostitution, med en spännande föreläsning om vad som skedde i Göteborg runt förra sekelskiftet.

Gunnel Karlsson disputerade på en avhandling om det soc.demokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande och makt inom SAP, och har sedan 1990-talet forskat på kön och politik.

När: 29 mars 2019 18:00 - 29 mars 2019 20:00

Var: Kvinnofolkhögskolan, ingång från Kryssdäcket, Masthuggstorget. / Göteborg

Arrangör: Kvinnofolkhögskolan