Queerseminariet


"Kritiska genus- och sexualitetsperspektiv på kulturarv i tider av ökad migration och nationalism" Pia Laskar, idéhistoriker, leder projektet Unstraight Research vid Sveriges historiska museer, och Azmara Nigusse, koordinator vid Nätverket kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning, pedagog vid Hallwylska museet.

Nätverket kulturarv och tvärvetenskaplig genusforskning (www.genusarv.se) och projektet Unstraight Research i museer kommer att utifrån sina verksamhetsområden presentera och diskutera vikten av genus- och sexualitetsperspektiv på kulturarvet. Efter presentationer av våra verksamheter och utgångspunkter inbjuds till diskussion om hur queer- och genusforskare och kulturarvsprofessionella kan samarbeta och därmed stärka varandras projekt.

Tid och plats: 18.00-20.00 på Centrum för genusvetenskap, Villavägen 6, Uppsala

Queerseminarierna är en mötesplats öppen för alla som är intresserade eller arbetar aktivt med queerbegreppet i praktik, teori eller aktivism. ÖPPET FÖR ALLA! Ingen föranmälan krävs.

När: 25 mars 2019 18:00 - 25 mars 2019 20:00

Var: Centre for Gender Research, Uppsala University Villavägen 6 / Uppsala

Arrangör: Centre for Gender Research, Uppsala University