De fem fronternas hus


Man kallar den för De fem fronternas hus, läkaren Ada Nilssons våning på Triewaldsgränd 2 i Gamla stan. Fronterna man håller under 1900-talets första hälft är frågan om kvinnorna, freden, jorden, befolkningen, och liberalismen. Här huserar Tidevarvets redaktion, en veckotidning för en radikal, liberal kvinnoopinion där Elin Wägner är redaktör och den då okända Moa Martinsson skriver om feminism. Här finns också Ada Nilssons läkarmottagning, där hon tar emot patienter som Selma Lagerlöf och Aleksandra Kollontaj. Samtidigt ägnar sig Ada Nilsson åt att agitera för sexualupplysning, både på föredragsturnéer och i åtskilliga artiklar. I våningen på Triewaldsgränd kommer och går också kvinnorna i Fogelstadsgruppen: Elin Wägner, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm och Honorine Hermelin, kända som akademimedlemmar, riksdagsledamöter och rösträttspionjärer.

Medverkande: Anna Johansson och Linda Börjesson är universitetsbibliotekarier på KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitet. På KvinnSam finns arkiv efter Ada Nilsson och många andra kvinnliga pionjärer. Med avstamp i Triewaldsgränd 2 och Ada Nilsson berättar de om vad den kvinnohistoriska och genusvetenskapliga forskningen har att säga om kvinnorna som hållit till på denna spännande adress mellan 1912–1952.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med KvinnSam – nationellt bibliotek för genusforskning vid Göteborgs universitet.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här: https://www.kvinnohistoriska.se/tillganglighet

När: 25 mars 2019 16:00 - 25 mars 2019 17:00

Var: Hökens gata 11 / Stockholm

Arrangör: Stockholms Kvinnohistoriska och KvinnSam, Göteborgs universitetsbibliotek