Att sätta kvinnor på kartan


I december 2018 gav Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum ut NYA Stockholms kvinnokarta, författad av Anita Dahlberg och Christina Duvander.

Kvinnokartor har växt fram på flera orter i landet, oftast inom eller i kontakt med Dea-föreningen. I dag presenterar författarna Stockholmskartan och resonerar kring kvinnokartornas möjligheter som feministiskt projekt.

Medverkande: Dea-föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av kvinnor. Föreningen ska på olika sätt visa kvinnors historia, med det långsiktiga målet att ett statligt kvinnohistoriskt museum ska inrättas.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här: https://www.kvinnohistoriska.se/tillganglighet

När: 25 mars 2019 14:30 - 25 mars 2019 15:30

Var: Hökens gata 11 / Stockholm

Arrangör: Stockholms Kvinnohistoriska