Klimakteriet – en evolutionär succé


Klimakteriet eller menopausen är något som alla kvinnor har upplevt eller kommer att uppleva. Många tänker kanske på vallningar, humörsvängningar och att chansen, eller risken, att få barn därefter är obefintlig. Men i övrigt talas det väldigt sällan om vad det egentligen innebär.

Sanningen är att upplevelsen kan skilja sig åt drastiskt från person till person. I antologin Klimakteriet skriver tolv kända kvinnor om sina erfarenheter av klimakteriet – både positiva och negativa. Berättelserna handlar inte så mycket om det fysiska, utan snarare om tankar och funderingar kring åldrande, kropp och vad det är att vara kvinna på 2000-talet. Välkommen till ett samtal med några av författarna!

Medverkande: Medverkar i samtalet gör flera av antologins författare: Astrid Assefa, Åsa Beckman, Unni Drougge, Sara Kadefors, Azar Mahloujian och Agnes Wold. Bokens redaktör – författaren och journalisten Tove Leffler – modererar samtalet.

Samtalet arrangeras i samarbete med bokförlaget Atlas.

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1-31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet - och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här: https://www.kvinnohistoriska.se/tillganglighet

När: 24 mars 2019 13:00 - 24 mars 2019 14:00

Var: Hökens gata 11 / Stockholm

Arrangör: Stockholms Kvinnohistoriska