Mamma, Maman, mami, Ana


Mödrar är en kollektiv process som drivs av 11 konstnärer. Vad de alla har gemensamt är att var och en är dotter till en mamma som lidit fysiskt och/eller psykiskt på grund av överbelastning på arbetet eller genom avsaknaden av arbetet. Temat är samhällets våld som gör sig synlig på våra mödrars kroppar och hur den ofta osynliggörs och passerar historien obemärkt genom att deras röster inte hörs eller får ta plats i samhället.

I det här samtalet kommer ni att få ta del av ett samtal mellan tre av konstnärerna i projektet. De kommer att prata om processen och deras metoder för att kunna bearbeta och tackla deras egna och sina mödrars historia och varför de väljer att närma sig den här frågan genom konst.

Medverkande: Emma Dominguez är konstnär och går sin sista termin Fri Konst på Konstfack. Hennes arbete tar ofta avstamp i ett ifrågasättande av maktstrukturer och vilka som synas, höras och ta plats i våra gemensamma rum. Hennes “solo”-utställning förvandlade hon till en kollektiv takeover av Konstfacks Vita Havet tillsammans med 25 andra konstnärer.

Shiva Anoushirvani är bildkonstnär, baserad i Stockholm och har studerat Fri Konst och “Critical Studies” på Goldsmiths Universitet i London. Hon arbetar med rörliga bilder, installationer, fotografi och performance. I sitt konstnärskap berör Anoushirvani ofta makt och maktlöshet, minne, historia och arv. Under en tid har hästen, ridsporten och landskapet varit centrala symboler i hennes konst. Dessa har ofta framställts som konnotationer i relation till makt, ojämn resursfördelning och maktlöshet.

För tillfället forskar hon på Kungliga konsthögskolan på temat arbete inom ramen för forskningsprojektet "Work a Work", med stöd av Vetenskapsrådet. Hon undervisar i Fri Konst på Gerlesborgsskolan i Bohuslän.

Sarasvati Shrestha är konstnär med en bakgrund inom olika rörelsepraktiker, musik, film, trädgård och ekologi och arbetar ofta genom kombinationen av olika former, material och objekt. Konflikt och återhämtning och frågor som behandlar rörelsens politik, sociala strukturer, miljö, koder och det personliga minnet i förhållande till det kollektiva är återkommande teman i hennes arbete.

Eventbild: Sarasvati Shrestha

Detta är en del av den månadslånga invigningen av Stockholms Kvinnohistoriska, 1–31 mars på Hökens Gata 11 i Stockholm (och flera andra ställen). Lokalen är liten och antalet platser mycket begränsat, ingen förbokning. Alla programpunkter är kostnadsfria och dokumenteras för arkiv och tillgänglighet – och är ett sätt för oss att se vad som fungerar och vad som blir bra. Stockholms Kvinnohistoriska ska erbjuda museiverksamhet över hela staden, utan en egen permanent byggnad. Med stöd av Stockholms stad.

Läs mer om lokalen och dess tillgänglighet här: https://www.kvinnohistoriska.se/tillganglighet

När: 16 mars 2019 15:00 - 16 mars 2019 16:00

Var: Hökens gata 11, / Stockholm

Arrangör: Stockholms Kvinnohistoriska