Ta Natten Tillbaka Malmö 2019


English and Spanish below. More translations coming!

Enighet - Ilska - Motstånd

Din förövare är vår förövare

ENIGHET :

Vi ska hitta styrka i kollektivet, vi ska tro på varandra, vi ska inte ifrågasätta, vi ska backa varandra. Vi ska outa våra förövare, även när det är våra bröder, partners, kamrater. Vi ska stå bakom varandra även när det blir obekvämt, om inte vi backar våra medsyskon vem ska då göra det? Din förövare är vår förövare

ILSKA :

Rättsstaten skyddar oss inte. Arbetsrätten är hotad och det hotar våra möjligheter att stå upp för oss själva när vi blir utsatta för sexuella trakasserier. Våra förövare har uniform, dom har våldsmonopol och utreder sig själva.
Din förövare är vår förövare

MOTSTÅND:

Det ska bli obekvämt för våra förövare, det är vår tid nu. Vi ska fortsätta outa dom. Vi ska fortsätta organisera oss på våra arbetsplatser, skolor, organisationer och i våra hem. Det är upp till oss att organisera oss mot våra förövare, skulden ska läggas där den hör hemma. Det är dom som ska vara rädda, det är dom som ska se sig över axeln, det är dom som ska flytta på sig! Vi ska gå ut på gatan och vi ska TA NATTEN TILLBAKA.

TID OCH PLATS: Demonstrationen börjar 21.00 på Möllevångstorget och går genom stan.
Kvinnor och/eller transpersoner är välkomna.
Vi tar natten tillbaka!

Mer information kommer.

English:

Unity - Anger – Resistance Your perpetrator is our perpetrator

UNITY:

We will find strength in our communities, we will believe each other, not question one another and back each other. We will out our perpetrator, even when they are our brothers, partners, comrades.
We must have eachothers backs even when its un comfortable, if we don’t support our siblings, who will?
Your perpetrator is our perpetrator

ANGER :

The state won’t protect us. Workers rights are threatened and that threatens our possibilities to stand up for ourselves and our collegues when we are subjected to sexual harassment. Our predators wear uniforms and are contracted entrepreneurs with the right to use violence. When we report them, they investigate themselves.
Your perpetrator is our perpetrator

RESISTANCE It’s time for our predators to be uncomfortable, it’s our time now. We will continue exposing them. We will continue organizing at our places of work, at our schools in our organizations and in our homes. It’s up to us to organize against our oppressors and place guilt where it belongs. It is them who should be afraid, look over their shoulders and move over!

TIME AND PLACE: The demonstration starts at Möllevångstorget at 9 PM Women and/or transpeople are welcome.
More information coming

Unidad - Rabia – Resistencia.
Tú perpetrador es nuestro perpetrador. UNIDAD. Encontraremos fuerza en el colectivo y creeremos en los demás. Tú perpetrador es nuestro perpetrador RABIA. El estado de derecho no nos protege. La ley laboral está amenazada. Nuestros perpetradores usan uniformes. Tú perpetrador es nuestro perpetrador. RESISTENCIA. Tiene que ser incómodo para nuestros perpetradores, es nuestro momento ahora. SALIMOS A LA CALLE Y RECUPERAMOS LA NOCHE DE NUEVO.

TIEMPO Y LUGAR: La manifestación comienza a las 21.00 en Möllevångstorget y caminamos por la ciudad. Mujeres y / o personas transgénero son bienvenidas. RECUPERAMOS LA NOCHE DE NUEVO.

اتحاد - غضب - مقاومة مجرمك هو مجرم علينا. غضب دولة الحق و القانون لا تحمينا. قانون الشغل مهدد. يلبس المجرمون زي رسمي. مجرمك هو مجرم علينا. مقاومة هذا دورنا الان. يلزم ان يكون المجرم علينا غير مرتاح بأفعاله. لنخرج الى الشوارع و نسترجع الليل الينا. المكان و الزمان: تبدأ المظاهرة بساحة الموليفونغ (ساحة الخضرة) و نتمشى في مسيرة بشوارع المدينة. مرحب بالنساء و أعضاء المجتمع المتحول. لنسترجع الليل إلينا!

När: 9 mars 2019 21:00 - 9 mars 2019 00:00

Var: Möllevångstorget / Malmö

Arrangör: Ta Natten Tillbaka, Mangla, Support your local feminist