Ta Natten Tillbaka / Reclaim the Night!


ENGLISH BELOW!

*OBS! Separatistiskt för kvinnor och icke-binära

Den 8:e mars samlas vi för att Ta natten tillbaka. Varje år demonstrerar kvinnor och transpersoner runtom i världen för att ta över gatorna och göra dem till våra.

Vi samlas mot sexuellt våld och otrygga gator.

Vi samlas mot de fascistiska rörelserna som försöker kuppa vår otrygghet och göra det till en fråga om ras.

Vi samlas för de som inte vågar göra sina röster hörda för att de riskerar att deporteras med skydd av Sveriges dödliga asyllag.

Vi samlas för att uppmärksamma det stora mörkertalet kring det våld vi drabbas av under årets alla dagar på jobbet, i skolan, i hemmet, på gatan och överallt i samhället.

Vi samlas för att visa att vi är många som har utsatts eller alltid känner någon som har blivit det.

Våra erfarenheter talar själva om sanningen bakom detta våld. Vi går ihop och håller varandra om ryggen för att säga att det är slut med det nu. Det är tid för oss att slå tillbaka.

Slut upp med oss och ta över gatorna! Kräv tillbaka det offentliga utrymmet och rätten till våra kroppar! Vi har tröttnat på att titta oss över axeln; det är hög tid för våra förövare att börja göra det istället. Vi vet vilka ni är.

🌙VAR? kl. 21:00 vid Tjärhovsplan

🌙VILKA? Arrangerat av Revolutionär Pride och Allt åt Alla Kvinnofront

🌙FÖR VEM? *Evenemanget är separatistiskt för kvinnor och ickebinära och baserat på förståelsen av sexualiserat våld, dvs mäns våld mot kvinnor. Vi förstår att erfarenheten av den sortens våld rymmer fler än bara ciskvinnor, och kommer inte agera könspoliser och ifrågasätta folk. Vi tror att ni som deltagare själva kan avgöra om det här evenemanget är något för er.

*Separatist for women and non-binary people!

On the 8th of march we gather to Reclaim the night. Every year thousands of women and trans people all over the world to take over the streets and make them ours.

We march against sexual violence and unsafe streets.

We march against fascist movements that try to use the violence commited against us as a question about race.

We march for those that don’t dare to make their voices heard, because they risk being deported by Sweden’s deadly asylum laws. We march to bring attention to the hidden statistics of the violence we experience during every day of the year at work, in school, at home, in public space and everywhere in society. We march to show that we are many who have suffered, or that we always know someone who has.

Our experiences expose the truth of this violence. We come together and watch eachothers’ backs to say that it’s enough – it’s time for us to bash back.

Come with us and reclaim the streets! Reclaim our public spaces and the right to our own bodies! We’re tired of looking over the shoulder; it’s time for our perpetrators to do so instead. We know who you are.

🌙WHERE? The demonstration starts 21:00 at Tjärhovsplan

🌙WHO? Arranged by Revolutionary Pride and Allt åt Alla Kvinnofront

🌙FOR WHO? *This march is separatist for women and non-binary people. We understand that sexualized violence affects more people than just cis-women, and we won’t take on the role of gender policing. We trust that you as participants figure out who this march is intended for and not.

När: 8 mars 2019 21:00 - 8 mars 2019 23:59

Var: Tjärhovsplan / Stockholm

Arrangör: Revolutionär Pride Stockholm och Allt åt Alla Kvinnofront Stockholm