#Metoo – och nu då?


SYMPOSIUM

Hösten 2017 blev minnesvärd när #metoo drog fram som ett stort kvinnovrål. Bransch efter bransch startade upprop.

Lärare, statsanställda inom svenska kyrkan, jurister, poliser, journalister, kvinnor inom byggbranschen och läkare är bara några av de som lanserade egna upprop. Totalt lanserades 65 bransch- och områdesspecifika upprop. Uppropen blev en kraftig omskakning av den kollektiva självbilden. Är inte Sverige världsbäst på jämställdhet?

Metoo synliggjorde tydligt hur makt kan kopplas till kön. Uppropen har gjort att många män känner skam, hos andra växer ilskan och vreden. Frågan är om #metoo skapat någon bestående förändring? Vad har vi lärt oss? Varför fick #metoo störst genomslag i det jämställda Sverige? Det är dessa frågor seminariet #Metoo – och nu då? ska handla om. Vid seminariet får vi möta och lyssna till namnkunniga forskare, företrädare för branschorganisationer och opinionsbildare.

Medverkande:

EMMY LILLIEHORN konsult och samordnare för metoo-uppropen

ANETTE AGARDH professor i socialmedicin och global hälsa, LU

ANNA SERNER VD Svenska Filminstitutet

IDA ÖLMEDAL kulturchef Sydsvenska Dagbladet

GABRIELLA NILSSON docent och lektor, Institutionen för kulturvetenskaper, LU

TINA ASKANIUS lektor i medie-och kommunikationsvetenskap, Institutionen för Konst, Kultur och Kommunikation, MaU

ELINOR HOLMSTRÖM lärare och initiativtagare till uppropet #ickegodkänt

Tid: 2019-03-08 10:00

Plats: Hörsalen. SOL-Centrum, Helgonabacken 12. Lund

Kontakt: gunilla.jarlbro@kom.lu.se

När: 8 mars 2019 10:00 - 8 mars 2019 12:00

Var: Hörsalen. SOL-Centrum, Helgonabacken 12 / Lund

Arrangör: Lunds Universitet